Styret 2020

Da har Norsk Ilderforening hatt årsmøte for 2020, og styre for de neste 2 årene er valgt. Der ble interrimstyret som fikk i gang foreningen igjen valgt som styre for de neste 2 årene. Det er:

Leder: Espen Skarsbø Olsen
Nestleder: Maria Krane
Styremedlem: Kine Lydia Steinsvoll
Styremedlem: Caroline Severinsen
Styremedlem: Marte Vie