Hvordan får jeg meg en ilder?

Det er i hovedsak to måter å skaffe seg en ilder på. Den vanligste måten er å kjøpe en ildervalp fra en oppdretter og den litt mindre vanlige er å overta en ilder som skal omplasseres.

Ilder fra oppdrett

Ildere får valper som regel mellom mars og juni, og er da leveringsklare i mai og senere. Dette er fordi brunst hos ildere følger sesongene, og vår er vår uansett hvor man befinner seg. De aller fleste oppdrettere vil også at du tar kontakt med dem før valpene kommer til, da de lager seg valpelister fortløpende etter hvert som kull planlegges. Noen oppdrettere har allerede valpelister fulle lenge før valpene kommer til, og noen vil fortsatt ha ledige valper når de er født. Ta kontakt med aktuelle oppdrettere for å finne ut hvordan de gjør det.

Vi i Norsk Ilderforening driver ikke med oppdrett, og den eneste kontakten vi formidler til oppdrettere er å holde denne listen med oppdrettere i Norden oppdatert: http://www.ilderforening.no/?page_id=239

Å ta med en ilder inn til Norge fra et EU- eller EØS-land er uproblematisk. Det er kun to ting som må være på plass, og det er et europeisk kjæledyrspass og en godkjent rabiesvaksine i passet (unntak for Sverige her).

Ilder fra omplassering

Det er for tiden ingen organisert omplassering av ildere i Norge, så det meste av omplassering av ildere skjer via finn.no, direktekontakt eller via gruppen «ilder» på facebook. Med omplassering vil man som regel få en litt eldre og dermed litt roligere ilder enn om man kjøper en valp. Ulempene er at en ilder lever ikke så mange år, så noen av årene er allerede «brukt opp» og det er også en sjanse for at ilderen har adferd som er vanskelig å endre.

Pris på en ilder til omplassering kan variere veldig mye, men Norsk Ilderforenings mening er at omplassering skal være noe man gjør for å skaffe en ilder et nytt hjem, og ikke for å dekke inn kostnadene man har hatt for å anskaffe ilder, hold av ilderen og utstyr til ilderen. En ildervalp med hele livet foran seg, ferdig vaksinert og med helseattest har en snittpris fra oppdretter på rundt 5000 kr. Omplassering burde aldri koste mer enn det etter vår mening, og helst en del mindre.