Før ilderen kommer i hus

Allergi

Ilderen har et ufortjent rykte på seg for å være allergivennlig. Dette stemmer dessverre ikke. Noen reagerer på f.eks. hund og ikke ilder, andre omvendt, og andre igjen reagerer på begge deler. Man kan derfor ikke forutsi om man reagerer på ilder ut fra allergi for andre dyrearter. Den sikreste metoden er å omgås ildere før man får dem i hus.

Økonomi

Ilderen er et lite dyr, men ikke nødvendigvis rimeligere å ha av den grunn. Innkjøpsprisen er bare en brøkdel av utgiftene du må påberegne et ilderhold. Noen priseksempler fra 2009:

·Egnet bur for natten eller når du ikke er hjemme: ca 1 500,- til 4 000,- kroner

·Årlig tannrens: ca 1 000,- kroner

·Årlig vaksinering: ca 500,- kroner

·Forsikring: ca 750,- til 1 200,- kroner årlig

·Kastrering: ca 1 200,- krone / Sterilisering: ca 1 800,- kroner

·Kvalitetsfôr: Det beste for ilderen er rått kjøtt, og dette er det vanskelig å anslå noen pris på. Det avhenger av hva man gir, hvor man får tak i det og om man fôrer helt eller delvis på kjøtt. Dersom ilderen kun spiser tørrfôr beregner man ca 2 000,- kroner årlig.

·Middbehandling: ca 350,- kroner

·I tillegg må ilderen ha utstyr som mat/vannskåler, hengekøyer/soveplasser, leker osv. Man må ikke falle i fellen å tro at ilder er rimeligere å ha enn f.eks. hund, bare fordi de er mindre av størrelse.

Tid

Man bør sette av flere timer hver dag til ilderen/ilderne da de er meget sosiale og intelligente og derfor krever mye tid og oppmerksomhet. Ilder er ikke en gnager, og egner seg ikke som «burdyr.» De er rovdyr på lik linje med katt og hund, men ikke så selvstendige som en katt, som fint kan tilbringe mye tid alene.En ilder som holdes alene krever mer lek og oppmerksomhet fra eier enn flere ildere som holdes sammen og derfor har selskap i hverandre. Ildere som holdes i bur/innhegning krever også mer tid enn ildere som holdes på et eget rom, eller aller helst går fritt i huset. I bur/innhegning har de liten mulighet for skikkelig fysisk utfoldelse og kan derfor lett bli frustrerte/kjede seg dersom de får for liten tid og stimulanse. Uansett hvor mange ildere man har, eller hvordan man holder dem, krever de kontakt, lek, oppmerksomhet og stimuli fra sine eiere. I tillegg til dette skal buret holdes rent, doer rundt om i huset må renses, små ulykker vaskes bort osv. Har du ikke tid til en hund, har du heller ikke tid til en ilder. Husk også på at dette er en forpliktelse for 8 – 10 år fram i tid.

Ilder og barn

Generelt anbefales det ofte ikke å ha små barn sammen med ildere. Dette fordi små barn ofte kan være litt for hardhendte mot ilderen og fordi et ilderbitt på små barn kan være veldig vondt og gjøre barnet livredd. Dersom man velger seg ilder som kjæledyr når man har små barn, må de overvåkes nøye når de er sammen og man må nok bruke mye tid på å lære barnet opp til å håndtere ilderen riktig og forsiktig. Man bør aldri la små barn og ildere være sammen uten overvåking. Litt eldre barn går som oftest bra overens med ildere når de har blitt lært hvordan ilderen skal håndteres. Ildereiere med barn (i nesten alle aldre) må være veldig oppmerksom på dører og vinduer til enhver tid da barn (selv større barn) veldig fort glemmer at en ilder kun trenger et par sekunder på å smette ut et delvis åpent vindu eller en dør på gløtt. Noen ildere fungerer fint sammen med barn, andre ikke. Dette kommer an på gemyttet til hver enkelt ilder, og hvordan barnet behandler ilderen. Om man har små barn er det å anbefale at man anskaffer en ildervalp, eller en voksen ilder som er vant med barn. Det bør være en voksen som har ansvaret for ilderen da dette blir for mye for et barn alene.

Valp eller voksen

Om du velger å kjøpe en valp, er det å anbefale at man kontakter en seriøs oppdretter. Om man ønsker en voksen finnes det alltid ildere som trenger et nytt hjem, og som annonseres på egne ilderforumer, dyrenett og finn.no. Noen foretrekker en valp fordi de ønsker å forme ilderens personlighet fra den er liten. Andre foretrekker en voksen som er ferdig opplært. Uansett er det lurt å få med en kjøpekontrakt og vaksinasjonskort på ilderen.

Én eller to

Mange lurer på om de skal gå til anskaffelse av bare én ilder, eller to på samme tid. Det er nok lettere å få tettere kontakt med ilderen om man kjøper en av gangen. Men dersom ilderen blir mye alene grunnet f.eks. jobb, er det absolutt å anbefale at man holder minst to ildere sammen. Dette fordi de da har selskap i hverandre. Om man anskaffer flere samtidig, eller med litt tids mellomrom, får bli en vurderingssak for hver enkelt.

Hann eller hun

Hvilket kjønn man velger har ikke stor betydning med tanke på gemyttet, dette varierer mer fra individ til individ. Tisper er mye mindre enn hannene i størrelse, noen er faktisk mindre enn halvparten så store. Dette fører ofte til at tisper klarer å komme seg opp, ut og inn på steder som hanner ikke klarer like lett. Dette må man være oppmerksom på når man skal ildersikre et område og når man skal gå til innkjøp av bur/innhegning og reisebur. Men husk at du ikke bør holde en ilder av hvert kjønn sammen, uten at de er kastrert/sterilisert dersom du ikke har til hensikt å drive oppdrett. Selv da må de også holdes adskilt under brunstsesongen når man ikke ønsker kull. To ukastrerte hanner går sjelden bra sammen i brunstsesongen.

Ildersikring av boligen

Før ilderen kommer i hus, er det noen grunnleggende krav til sikring av boligen, Dette for at ilderen ikke skal ramponere/vandalisere boligen, eller skade seg selv. Les mer under ILDER I HUS.

Sosialiering

Alle ildere må oppdras/dresseres på lik linje med en hund. En valp må avvennes biting, og det kan derfor være lurt å ha stivkrampesprøyte i orden før ilderen kommer i hus. Under opplæringsperioden bør man sette av ekstra tid til ilderen. Dette for å korte ned innlæringperioden og å gjøre den mer effektiv. Husk at ilderen må bli husvarm før du begynner å trene med den. Mer om dette står under DOTRENING og BITEAVVENNÌNG.