Styret 2022-2023

Da har Norsk Ilderforening hatt årsmøte for 2022, og styre for det neste året er valgt. Styret for 2022-2023 er som følger:

Leder: Espen Skarsbø Olsen

Styremedlem: Maria Krane

Styremedlem: Kine Lydia Steinsvoll

Styremedlem: Caroline Severinsen

Styremedlem: Marte Vie

Styremedlem: Stina Tatjana Didriksen