Bli medlem

For å bli medlem i Norsk Ilderforening må du fylle ut skjemaet her:

Innmeldingsskjema

Når du har fylt ut skjemaet og betalt medlemsavgift for 2021 er du medlem i Norsk Ilderforening.

Medlemsavgift for 2021 er 150 kr. Betalingsinformasjon vil sendes på epost til nye medlemmer.