Biteavvenning

Ildere kan dessverre bite litt avhengig av hvilken fase de befinner seg i. Man har her delt det inn i tre hovedgrupper: Valper, tenåringer og voksne.

Valper:

Når valpen er rundt 8-10 uker gammel er det vanlig at den flytter fra oppdretter til ny eier. I denne fasen vil valpen bite litt, avhengig av hvor mye den er håndtert. De aller fleste valper prøver ut sin nye eier, og dette gjør de gjerne ved å bite litt prøvende. Dette kan spesielt forekomme under lek. Det er da viktig å markere ovenfor valpen at slik atferd ikke aksepteres. Det som er spesielt med ildere er at de ikke overfører respekten for en person til en annen. Alle som skal ha kontakt med ilderen, må selv sette seg i respekt. For tips om hvordan dette gjøres, se under “metoder ved biteavvenning.”

Tenåringer

Når valpen begynner å bli kjønnsmoden, blir den akkurat like frustrert og forvirret som mennesker blir i denne perioden. Dette skjer når ilderen er mellom fire og åtte måneder gammel. Den vil da teste grenser, gjerne ved å bite. På denne måten tester den rangen sin i flokken, gjerne med ønske om å komme over deg på rangstigen. Dette bør slås hardt ned på med én eneste gang. Man må være like konsekvent og bestemt som når man først fikk valpen i hus.

Voksne ildere

Dersom man får en voksen ilder, er det flere grunner til at biting kan forekomme.Noen ildere er lite håndtert.Noen har fått litt for tøff behandling.Andre er nervøse, kanskje fordi de har byttet hjem flere ganger.Noen ildere har ikke blitt sosialisert og er veldig dominerende eller nervøse.Det som er det aller viktigste, og som først må kartlegges, er hvorfor ilderen biter. Deretter må man ta hensyn til hvert enkelt individs psyke. Det er derfor det er meget viktig å starte forsiktig når man irettesetter ildern. Ekstreme tilfeller som tas for hardt vil bare bite mer og hardere, enten av frykt eller for å hevne seg.

Ikke håndterbare ildere

Ildere som er ekstremt lite sosialisert, meget nervøse og biter mye, bør man bruke god tid på. Den første metoden man bør bruke i slike tilfeller, er å bære rundt på ilderen. Man kan godt synge, nynne eller godsnakke med den samtidig. Dette for å venne ilderen til mennesker/deg som person, og sosialisere den. Om den biter mye og hardt kan det være lurt å benytte seg av hansker den første tiden. Dette for at man ikke skal bli redd ilderen på grunn av ubehagelige bitt. Etter som ilderen blir trygg kan man ta i bruk metode 1 osv. Om man skulle få en slik ilder som første ilder, kan det være lurt å kontakte noen med lengre ildererfaring, da dette i utgangspunktet ikke er noen ilder for ”ferske” ildereiere.

Lekebiting

Ildere i alle aldre kan ha en tendens til å bite i tærne. Dette er ikke negativt, selv om det er ganske ubehagelig. Adferden bør oppfattes som positiv, da ilderen tar kontakt med deg og ønsker oppmerksomhet. Men man må da lære ilderen mindre smertefulle måter for å invitere til lek.

Metode mot biting i tær

Den beste metoden er å avverge at ilderen biter i denne sammenheng. Det kan lett gjøres ved at man har en leke tilgjengelig. Når ilderen nærmer seg, tar man selv kontakt og inviterer til lek, før ilderen biter. Etter hvert vil den oppfatte at den får den oppmerksomheten den ønsker kun ved å gå bort til deg. Om ilderen rekker å bite før du får avverget det, benyttes metode 1, eventuelt noen av de andre om ilderen har sterk personlighet og ikke gir seg.

Metode 1

Legg ilderen på ryggen på armen din (på samme måte som om du holder en menneskebaby). Ta et godt tak med den ledige hånden under forbeina, og gjerne med en finger opp mot halsen. Ildern skal holdes fast slik at den ligger helt rolig på ryggen. Det er viktig at man ikke koser den under denne prosessen. Man snakker rolig og bestemt til den slik at den oppfatter at du er misfornøyd med dens atferd. Man kan for eksempel si: Nei, det er ikke lov å bite. I prinsippet får ilderen en “timeout” og dette er en mild irettesettelse som ikke skremmer dyret.

Metode 2

“Nakkeskinnsmetoden.” Ilderen løftes opp etter nakkeskinnet, og skal henge der helt til den forholder seg fullstendig i ro. Noen forlanger at den skal gjespe 3 ganger som tegn på at den har underkastet seg, før den igjen settes ned. Dersom man opplever at ilderen blir veldig stresset, eller hevngjerrig, bør man gå over til metode 1 eller 3.

Metode 3

Dersom man har en ilder som blir hevngjerrig når den irettesettes fysisk, men som allikevel har sterk psyke, kan man benytte følgende metode:Man kan stampe foten i gulvet/slå handa passe hardt i gulvet/bordet og si «nei» høyt og tydelig.Dette medfører som regel at ilderen skvetter litt (uten å skremme den for mye) og den slipper da taket og løper sin vei.

Metode 4

Dette er en litt strengere metode som man tar i bruk dersom de andre metodene ikke er effektive nok. Denne metoden skal kun brukes ved kraftig biting. Man kan enten ta tak i ilderen på samme måte som under metode 1 eller 3 for å ha kontroll på den. Eller man kan benytte knepet mens ildern fortsatt befinner seg på gulvet og i situasjonen. Man tar tak på hver side av munnen med tommel og pekefinger. Disse presser kinnet inn i munnen på ildern, slik at gjør det vondt dersom den prøver å bite igjen. Dersom man presser litt hardt vil det også oppleves som ubehagelig uten at ilderen prøver å bite på nytt. Samtidig som dette gjøres er det viktig å snakke til ilderen. Man kan for eksempel si: Det er ikke lov å bite. Alternativt kan man putte den ene foten til ilderen i munnen dens. Denne metoden brukes for å gjøre ilderen oppmerksom på at det gjør vondt å bli bitt.

Noen foretrekker de mildeste metodene og har best erfaring med disse, andre foretrekker mer nakkeskinnsmetoden og fingeren-på-tvers-i-munnen-metoden, og har best erfaring med disse. Alle ildereiere må selv prøve seg fram på egen hånd for å se hvilke metoder som passer for hver enkelt ilder.

Husk alltid å snakke med ilderen, slik at den vet hva slags “modus” du befinner deg i.Noen bruker “timeout” i et reisebur, da selvfølgelig uten noe utstyr for at ildern skal oppfatte det som kjedelig å være der. Denne metoden er generelt ikke å anbefale av flere årsaker. Blant annet at dette kan gi ilderen negative assosiasjoner til reiseburet, og det er jo i så tilfelle meget uheldig. Metode 1 skaper et tettere bånd mellom ilder og eier, mens denne metoden heller kan bidra til å skape avstand.

Uansett er det meget viktig at ilderen oppfatter irettesettelsen som straff og ikke som noe annet. Bruk ordet “Nei” slik at den lærer hva det betyr, samtidig som du bruker fysisk irettesettelse. Dermed vil det siden, når ildern er dressert, holde å si strengt “Nei” for å få den til å slutte med uønsket atferd. Man må aldri tro at ilderen slutter å bite om man overser den. Dette blir på samme måte som et barn som ønsker oppmerksomhet. Jo lenger man overser barnet, desto høyere skriker det. Om ilderen kommer bort til deg, og du overser den, kan den bite for å gjøre deg oppmerksom på den. Om du da overser den, vil den antagelig bare bite hardere.

For å bli kvitt uønsket adferd er det viktig at du er konsekvent, at man hver gang benytter samme metode for hver enkelt uønsket oppførsel. Deretter kan man forsøke en annen metode om den første ikke fungerer. Bruk korte ord, og gjenta de samme hver gang. Sist men ikke minst, det viktigste er at du er staere enn ilderen.