Ilder i hus

Ilderen som kjæledyr blir ofte beskrevet som å ha en blanding mellom hund og katt. Katt fordi ilderen er svært selvstendig og en behøver ikke gå tur med den hver dag, og hund fordi en ilder krever mye oppmerksomhet og tid fra sin eier.

Det er mange ulike måter å holde sin ilder på, noen har et eget ilder- rom, noen lar ilderen ha fri adgang til hele eller deler av hus/leilighet og noen har ilderen i bur om natten eller når eier ikke er hjemme. Det som er viktig å tenke på er at en ilder behøver mye stimuli og utfoldelse, og bør få gå løs minimum 5 timer per døgn. Det er også viktig at buret dens er stort nok og kan inneholde matskål, vannskål, soveplass, toalett og leker, et kaninbur vil ikke være tilstrekkelig. Det er i dag flere ulike typer bur som er laget spesielt beregnet på ildere. Dersom ilderen blir stående mye i bur vil den bli frustrert og mistrives. I tillegg er det vesentlig at ilderen har mye kontakt med eieren, både for å sosialiseres, samt å få et tillitsfullt forhold, både til eier og til andre mennesker. En ilder som får gå mest mulig løs i hus/leilighet, og som tilbringer mye tid sammen med eier vil bli et kjæledyr som er både glad, trygt og tillitsfullt.

Ikke alle ildere er like kosete, spesielt ikke som unge da lek og moro er det viktigste. Voksne og eldre ildere er derimot veldig glade i fanget, men dette varierer veldig fra individ til individ. Noen ildere kan godt ligge lenge på fanget og kose, og komme til deg når du roper på den, mens andre ildere sjelden har tid til å kose, og er mest opptatt av lek og moro. Ildere sover store deler av døgnet, om vinteren kan den sove opptil 20-22 timer i døgnet, men den tiden ilderen er våken er det som oftest full fart. Alt skal undersøkes! En ilder vil som oftest klare å komme seg opp på de mest utenkelige plasser, og den som er en nybakt ildereier vil fort oppdage at det ikke går an å glemme et glass med brus på bordet, eller la potteplanter stå slik til at det er mulig for små ilderpoter å rekke dem. Ildere er mestere i å finne løsninger, og kan ofte benytte møbler og andre ting som springbrett for å nå frem til målet. Den nybakte ildereier vil også fort merke at når ilderen først har satt seg noe i hodet er det uhyre vanskelig å distrahere den. ”FY!” og ”NEI!” vil bli mye brukt, spesielt den første tiden. Dette er ting som eier vil finne ut av etter hvert som han blir kjent med ilderen, og ikke sjelden fører det til at møbler står i underlige posisjoner i forhold til hverandre, samt at hyller og skuffer som står utsatt til ofte er tomme, eller må stenges med en fysisk hindring

Om ilderen som kjæledyr ofte ikke er så kosete av seg, er den derimot svært leken. Ildere har en spesiell ”krigsdans” den ofte fremfører når den inviterer til lek; med munnen åpen slenger den hodet fra side til side og spretter rundt med krum rygg mens den ”klukker”. Denne klukkende lyden kan komme ved ulike anledninger, når ilderen er leken, opphisset, spent, skremt, eller rett og slett bare som ”skravling”. I begynnelsen kan det være vanskelig for en fersk ildereier å tolke ilderens kroppsspråk, men etter en stund blir det lettere å skille mellom en lykkelig, sint eller nedstemt ilder. En lykkelig ilder vil vise dette ved klukking og ved å danse rundt, en sint ilder vil ofte frese og enten trekke seg unna eller advare ved å nappe eller gjøre forsøk på å bite. En redd ilder vil trekke seg unna og gjemme seg, er den veldig skremt kan den lage hvinende små hyl. En ilder som mistrives eller ikke har det bra vil trekke seg unna deg og holde seg skjult, samt avvise forsøk på kontakt. Den vil heller ikke ta initiativ til å leke.

Ildere trenger som nevnt mye stimulering og oppmerksomhet. Dersom en har flere ildere vil disse til en viss grad underholde hverandre, mens en ilder som er alene krever mye tid og oppmerksomhet fra deg som eier. En behøver ikke kjøpe mange dyre leker på en dyreforretning, ofte kan det være mye moro i en toalettpapirrull, en kasse med jord eller ris som den kan grave i, en sammenrullet ball av avispapir, eller en penn eller en sokk som noen har glemt på gulvet. Det må også nevnes at ildere veldig gjerne løper av gårde med både eiers og andre menneskers pengebøker, kortmapper, bilnøkler og ellers alt som kan bæres. Disse tingene blir gjerne gjemt unna på hemmelige plasser. Hovedpoenget er at det er nytt, en ilder er veldig nysgjerrig og alt som er nytt skal undersøkes. De blir imidlertid fort lei av leker, og ofte kan det være nok å gjemme noen av lekene en stund for så å ta dem frem igjen, så er de gamle lekene nye og spennende igjen. Alt som kan krypes under, eller gjennom, er spennende. Ilderens favoritt-lek er sammen med deg, å leke sisten og jage hverandre er alltid moro! Noen ildere er også veldig glad i å være ute, mens andre foretrekker å være inne. Det finnes egne bånd for ildere som kan fås kjøpt i dyrebutikker, og veldig mange ildere setter stor pris på å bli luftet mye.

Før en slipper ilderen løs i hus eller leilighet er det viktig å ildersikre boligen. Ildere er små dyr med relativt dårlig syn, og til dels dårlig kroppsbeherskelse, og det er fort gjort å dette ned ei trapp. Ildere har problemer med å se dybde og beregne avstand, dette sammen med at det som oftest er fullt fart med lek og moro kan fort føre til ulykker. I tillegg kan ildere fort krype inn på trange steder og sette seg fast, for eksempel bak kjøleskap og komfyr. Ildere kan også tygge på ledninger, mot dette finnes det enkelte sprayer og lignende å få kjøpt i dyrebutikker. Ilderens nysgjerrighet kan også føre den inn i farlige situasjoner, for eksempel inn i oppvaskmaskin eller vaskemaskin, den kan dette ned i toalettet og ikke komme seg opp igjen, og ikke minst; en ilder kan på et øyeblikk komme seg ut av ei ytterdør som ikke er lukket ordentlig! Før ilderen kommer i hus er det derfor viktig å ildersikre ordentlig. Noen farer vil en kunne se allerede før ilderen er kommet i hus, mens andre vil en erfare etter at ilderen er kommet. Her er det viktig å bruke sunn fornuft og ha i tankene at en ilder er et lite dyr som må beskyttes mot seg selv.