Styret 2022-2023

Da har Norsk Ilderforening hatt årsmøte for 2022, og styre for det neste året er valgt. Styret for 2022-2023 er som følger: Leder: Espen Skarsbø Olsen Styremedlem: Maria Krane Styremedlem: Kine Lydia Steinsvoll Styremedlem: Caroline Severinsen Styremedlem: Marte Vie Styremedlem: Stina Tatjana Didriksen