Omplasseringshjem

Norsk Ilderforening er i gang med å sette sammen et program for omplassering av ildere. For at det skal fungere trenger vi å ha en oversikt over potensielle omplasseringshjem. Om du er interessert i å være med i NIFs interne oversikt over omplasseringshjem, ta kontakt med oss på epost post@ilder.no med følgende informasjon:

– Navn
– Adresse
– Alder
– Mulig bosituasjon for ilder (utebur, innhegning, eget rom, bur, etc)
– Erfaring med ilder, gjerne fokus på problematiske ildere du har hatt erfaring med, antall ildere, erfaring med hybrider og antall års erfaring.
– Om du har ildere i dag, beskrivelse av dem
– Om du kan være krisehjem, fosterhjem eller permanent hjem for ildere som trenger det

Omplassering av ildere via Norsk Ilderforening vil være for ildere som omplasseres uten kostnad. Vi kvalitetssikrer hvem som mottar, og vi dekker evt transport og helsesjekk hos vetrinær.